Συλλογή ελληνικών και κυπριακών γραμματοσήμωνΠρόκειται για πολύ μεγάλη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει πολλές χιλιάδες σπάνια ελληνικά και κυπριακά γραμματόσημα. Έξοχη συλλογή, για την οποία θα υπάρξει μεγάλο φιλοτελικό ενδιαφέρον, Ελλήνων και ξένων.

Συλλογή ξένων γραμματοσήμωνΠρόκειται για επίσης μεγάλη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες σπάνια γραμματόσημα ξένων κρατών. Είναι μεγάλης οικονομικής και ιστορικής αξίας και λόγω της ποικιλίας της είναι βέβαιο ότι, όταν θα μπορέσει να εκτεθεί, θα προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων φιλοτελιστών.
Επιστροφή στο Τμήμα Συλλογών