Τμήμα Μελετών & Έρευνας (Ερευνητικό Κέντρο)Ασχολείται με την μελέτη αρχείων, ελληνικών και ξένων, καθώς και του Ι.Λ.Α.Κ. Αντλεί και καταγράφει στοιχεία γνωστών και άγνωστων ιστορικών γεγονότων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες του Τμήματος Μελετών & Έρευνας είναι:
Επιστροφή στα Τμήματα