Τμήμα Φωτογραφικού & Εικονογραφικού ΥλικούΑρχείο φωτογραφικού υλικού. Περιλαμβάνει:
 1. Αρχείο φωτογραφιών Καβαλιωτών φωτογράφων από το 1875 μέχρι και σήμερα.
 2. Αρχείο φωτογραφιών απόψεων της πόλεως της Καβάλας από το 1875 μέχρι και σήμερα.
 3. Αρχείο φωτογραφιών πόλεων και οικισμών του Νομού Καβάλας.
 4. Αρχείο ταχυδρομικών καρτών (carte-postale) της πόλεως της Καβάλας, από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα.
 5. Αρχείο ταχυδρομικών καρτών (carte-postale) πόλεων και οικισμών του Νομού Καβάλας.
 6. Αρχείο φωτογραφιών άλλων πόλεων.
 7. Αρχείο ταχυδρομικών καρτών άλλων πόλεων.
 8. Αρχείο φωτογραφιών και ταχυδρομικών καρτών μη ελληνικών πόλεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια δείγματα από το Αρχείο φωτογραφικού υλικού.

Αρχείο εικονογραφικού υλικού. Περιλαμβάνει:
 1. Χαλκογραφίες
 2. Ατσαλογραφίες
 3. Χρωμολιθογραφίες
 4. Offset
 5. Κινηματογραφικά φιλμ
 6. Slides
 7. Βιντεοσκοπήσεις
 8. Ζωγραφικούς πίνακεςΕπιστροφή στα Τμήματα