Τμήμα ΧαρτοθήκηςΑρχείο γεωγραφικών χαρτών 14ου - 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει:
  1. Αρχείο χαρτών τμημάτων ελληνικών χώρων. Μεταξύ αυτών της Μακεδονίας και της Θράκης.
  2. Αρχείο χαρτών ελληνικών νήσων.
  3. Αρχείο χαρτών του Αρχιπελάγους και της Πελοποννήσου.
  4. Αρχείο χαρτών της Ελλάδος και του Αρχιπελάγους.
  5. Αρχείο πορτολάνων ελληνικών λιμένων.
  6. Αρχείο χαρτών ξένων κρατών.

Περιηγηθείτε στη χαρτοθήκη

Επιστροφή στα Τμήματα