Τμήμα Συλλογών


Πρόκειται για συλλογές ελληνικών και ξένων νομισμάτων και χαρτονομισμάτων, καθώς και συλλογές ελληνικών, κυπριακών και ξένων γραμματοσήμων. Επιλέξτε όποια σας ενδιαφέρει για αναλυτικότερη περιγραφή.

Συλλογές νομισμάτων. Περιλαμβάνονται συλλογές ελληνικών και ξένων νομισμάτων διαφόρων χρονολογικών περιόδων.

 

Συλλογές χαρτονομισμάτων. Περιλαμβάνονται ελληνικά χαρτονομίσματα από την εποχή της ανασυγκρότησης του νέου ελληνικού κράτους, μετά την επανάσταση του 1821, μέχρι το 1940.

 

Συλλογές γραμματοσήμων. Πολύ μεγάλες συλλογές σπάνιων ελληνικών και ξένων γραμματοσήμων, μεγάλου φιλοτελικού ενδιαφέροντος.Επιστροφή στα Τμήματα